ЈКП Градитељ – Србобран

ЈН 28/2018 Извођење радова на инвестиционом одржавању простора за привремено заузеће јавне површине „Мала пијаца“

Појашњење конкурсне документације број 2 Појашњење конкурсне документације број 1 Конкурсна документација Позив за подношење понуда

ЈНМВ 26/2018 Бушење и опремање бунара на изворишту Поповача у Србобрану

Обавештење о закљученом уговору Одлука о додели уговора Измена конкурсне документације бр. 1 Појашњење конкурсне документације број 1 Конкурсна документација Позив за подношење понуда    

ЈНМВ 24/2018 Услуга осигурања имовине и запослених

Обавештење о закљученом уговору Одлука о додели уговора Измена конкурсне документације бр. 1  Појашњење конкурсне документације број 1 Конкурсна документација Позив за подношење понуда

ЈН 22/2018 Реконструкција водоводне мреже у улици Светог Саве и улици др Лазара Ракића

Обавештење о продужењу рока 2 Појашњење конкурсне документације број 10 Обавештење о продужењу рока Конкурсна документација – пречишћен текст Одлука о наставку поступка Закључак о одбацивању захтева за заштиту права Појашњење конкурсне документације број 9 Позив за подношење понуда Конкурсна…

ЈН 21/2018 Спровођење студије о уштеди на јавној расвети уградња уређаја за смањење потрошње електричне енергије

Обавештење о закљученом уговору Одлука о додели уговора Конкурсна документација Позив за подношење понуда