ЈКП Градитељ – Србобран

Јавна набавка 6/2018 – Одржавање зеленила на гробљима и машинском и ручно косење траве на територији општине Србобран

Одржавање зеленила на гробљима и машинском и ручно косење траве на територији општине Србобран

Конкурсна ЈН 6-2018

Позив за ЈН 6-2018

Одлука о додели уговора – 06-2018