ЈКП Градитељ – Србобран

Оглас о јавној лицитацији за давање у резервацију продајних места на пијацама за насељена места општине Србобран

Оглас за јавну лицитацију 2018