ЈКП Градитељ – Србобран

Обавештење о пружању грејних услуга

Обавештавамо кориснике да је Служба за пружање грејних услуга 24.09.2018 почела је са функционалним пробама топлане и система даљинског греја. Од 01.10. до 05.10.2018. године вршиће се пуњење грејних подстаница и унутрашњих грејних инсталација у објектима, њихово одзрачивање, успостаљање циркулације, хладне и топле пробе. Моле се кориснице да нашим радницима омогуће несметан приступ вентилима за одзрачивање. Такође молимо кориснике, поготово оне који су изводили радове на својим инсталацијама и грејним телима да провере да ли су одзрачни вентили и славине за пуњење и пражњење на грејним телима затворене, како неби дошло до изливања воде у објекте. У случају био каких проблема кој захтевају одлагање наведених активности треба у то краћем року обавестити надлежне у ЈКП „Градитељ“.

У Србобрану, 28.09.2018