ЈКП Градитељ – Србобран

ЈН 28/2018 Извођење радова на инвестиционом одржавању простора за привремено заузеће јавне површине „Мала пијаца“

Одлука о додели уговора Појашњење конкурсне документације број 2 Појашњење конкурсне документације број 1 Конкурсна документација Позив за подношење понуда

ЈНМВ 26/2018 Бушење и опремање бунара на изворишту Поповача у Србобрану

Обавештење о закљученом уговору Одлука о додели уговора Измена конкурсне документације бр. 1 Појашњење конкурсне документације број 1 Конкурсна документација Позив за подношење понуда