ЈКП Градитељ – Србобран

ПАР РЕЧИ О ГРАДИТЕЉУ

ЈКП „Градитељ“ основала је Локална самоуправа 22.11.1965. године. Током свог постојања предузеће је обављало разне делатности, да би данас ЈКП „Градитељ“ било комунално предузеће са највећим обимом посла у Србији.

Претежна делатност ЈКП „Градитељ“ је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Поред тога Предузеће обавља и низ других делатности, као што су: дистрибуција гаса и топлотне енергије, делатност пружања услуга аутобуске станице, управљање пијацама, пружање услуга сахрањивања и продаја погребне опреме, одношење комуналног отпада, одржавање хигијене ужег центра града, одржавање јавних зелених површина, одржавање путева и тротоара, зимска служба, одржавање јавне расвете и светлосне сигнализације, зоохигијена и многе друге делатности.

Поред великог обима и разноликости посла у Градитељу је запослено 59 радника, од тога 11 са високом стручном спремом, што је мање него пре 15 година када је био далеко мањи обим посла у односу да данашње време.

Обновљен је возни парк, набављено је возило које грађанима по цени од 153 динара доноси и односи контејнер од 5 кубика за кабасти отпад и шут. Уређене су капеле у свим местима, постављена ограда око православног гробља у Србобрану, ископани и опремљени нови бунаре за пијаћу воду, санирано и пошумљено старо сточно гробље и још много тога.

По званичним подацима Комдела (Пословно удружење комуналних предузећа) ЈКП „ Градитељ“ је међу предузећима са најнижом ценом услуга.

Током прошлих зима није било обуставе испоруке природног гаса и топлотне енергије, а евентуалне хаварије су саниране у кратком року.

Такође, док су околне општине у летњем периоду остајале без воде у нашој општини тих проблема није било.

Градитељ све своје обавезе измирује на време, а због константног проблема у наплати грађанима је омогућено да путем репрогама на што лакши начин измире своје обавезе.

Све наведено указује да је Градитељ модерно, добро организовано предузеће које се труди да грађанима пружи што квалитетнији ниво услуга.

Посебно треба грађанима нагласити да за кабасти отпад и шут могу по цени од 153 динара наручити контејнер од 5 кубика на телефон 730-158.

Моле грађани да угинуле животиње не односе на старо сточно гробље које је очишћено, санирано и пошумљено. У сарадњи са локалном самоуправом омогућено је да фирма Еко Вет из Врбаса бесплатно односи угинућа. Потребно је назвати телефонски број 063-436 337, како би се пријавило угинуће и возило поменуте фирма бесплатно долази на пријављену адресу по угинуће.

 Руководилац ком. сектора Ђорђе Дебељачки