ЈКП Градитељ – Србобран

ЈН 10/2019 Изградња објекта месне заједнице Надаљ

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Конкурсна документација – пречишћен текст Појашњење конкурсне документације бр. 2 Појашњење конкурсне документације број 1 Конкурсна документација Позив за подношење понуда

ЈН 11/2019 Реконструкција водоводне мреже са свим објектима у делу насеља Надаљ (улице Др Лазара Ракића, од улице Свети Сава до улице Браће Мажића, улицу Земљорадничку, од улице Свети Сава до улице Вука Караџића, улицу Светозара Милетића од улице Земљорадничка до улице Др. Лазара Ракића те улицу Вука Караџића, од улице Земљорадничка до улице Др. Лазара Ракића) на катастарским парцелама: 1422,1415,1430,1429 КО Надаљ 1

Конкурсна документација Позив за подношење понуда