ЈКП Градитељ – Србобран

ЈНМВ 17/2019 Јавна набавка радови на редовном одржавању хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације на територији општине Србобран

Одлука о додели уговора 2 Одлука о наставку поступка 2 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Одлука о додели уговора Одлука о наставку поступка Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Одлука о додели уговора Обавештење о продужењу рока…