ЈКП Градитељ – Србобран

ЈНМВ 17/2019 Јавна набавка радови на редовном одржавању хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације на територији општине Србобран

Обавештење о обустави поступка Одлука о обустави поступка Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2 Одлука о додели уговора 2 Одлука о наставку поступка 2 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Одлука о додели уговора Одлука о наставку…