ЈКП Градитељ – Србобран

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ САОБРАЋАЈА

Као управљачи општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији Општине Србобран обавештавамо грађане да ћe због планираних радова на замени постојећег нафтовода који је лоциран у бетонском каналу моста на Криваји у Турији, доћи до обуставе caoбpaћaja у nериоду…

Обавештење о обустави саобраћаја

Као управљачи општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији општине Србобран обавештавамо грађане да ћe због планираних радова на замени постојећег нафтовода који је лоциран у бетонском каналу моста на Криваји у Турији, доћи до обуставе caoбpaћaja у периоду…

ЈН 21/2019 Реконструкција водоводне мреже у улици Петра Драшина и улици Браће Пантић у Надаљу

Обавештење о закљученом уговору Одлука о додели уговора Обавештење о продужењу рока Измена конкурсне документације број 1 Појашњење конкурсне документације број 1 Конкурсна документација Позив за подношење понуда