ЈКП Градитељ – Србобран

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ САОБРАЋАЈА

Као управљачи општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији Општине Србобран обавештавамо грађане да ћe због планираних радова на замени постојећег нафтовода који је лоциран у бетонском каналу моста на Криваји у Турији, доћи до обуставе caoбpaћaja у nериоду од 8 до 17 часова дана 05.03.2020. године ( четвртак ).
Захваљујемо се на разумевању.