ЈКП Градитељ – Србобран

ЈН 14/2020 Услуге на зимском одржавању локалних путева на територији Општине Србобран

Обавештење о додели уговора које објављује секторски наручилац Одлука о додели уговора Упуство понуђачима како да сачине понуду Опис критеријума за квалитативни избор приведног субјекта Критеријум о додели уговора Јавни позив – секторска нававка