ЈКП Градитељ – Србобран

ЈН 3/2021 Набавка електричне енергије за сопствену потрошњу ЈКП Градитеља

Документацију за јавну набавку можете преузети на линку испод :
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/14420