ЈКП Градитељ – Србобран

ЈН 5/2021 Услуге сервисирања и одржавања моторних, теретних возила и радних машина ЈКП „Градитељ“ Србобран

Документацију за јавну набавку можете преузети на линку испод :
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/14880