ЈКП Градитељ – Србобран

ЈН 7/2021 Одржавање и набавка електроматеријала за потребе јавне расвете на територији општине Србобран

Документацију за јавну набавку можете преузети на линку испод :
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/16957