ЈКП Градитељ – Србобран

ЈН 9/2021 Одржавање зеленила на гробљима и машинско и ручно кошење траве на територији општине Србобран

Документацију за јавну набавку можете преузети на линку испод :
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/20325