ЈКП Градитељ – Србобран

ЈН 10/2021 Радови на редовном одржавању хоризонталне и вертикалне сигналиације

Документацију за јавну набавку можете преузети на линку испод :
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/21355