ЈКП Градитељ – Србобран

ЈН 14/2021 Одржавање семафора на територији општине Србобран

Документацију за јавну набавку можете преузети на линку испод :
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/28788