ЈКП Градитељ – Србобран

ЈН 15/2021 Поступак избора приватног партнера за реализацију Пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, реконструкцију, односно рехабилитацију и одржавање локалне путне инфраструктуре и других објеката нискоградње (аутобуских стајалишта, паркинг места и сл.), са пратећим радовима у општини Србобран са јавним плаћањем

Документацију за јавну набавку можете преузети на линку испод :
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/42017