ЈКП Градитељ – Србобран

ЈН 20/2021 Изградња постројења за пречишћавање воде за пиће у Турији

Документацију за јавну набавку можете преузети на линку испод :
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/53650