ЈКП Градитељ – Србобран

ЈН 22/2021 Услуге зимског одржавања локалних путева на територији општине Србобран

Документацију за јавну набавку можете преузети на линку испод :
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/55477