ЈКП Градитељ – Србобран

ЈН 23/2021 Набавка хране за псе у оквиру реализације контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији општине Србобран

Документацију за јавну набавку можете преузети на линку испод :
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/56824