ЈКП Градитељ – Србобран

ЈН 25/2021 Услуге вршења стручног надзора над изградњом постројења за пречишћавање воде за пиће у Турији

Документацију за јавну набавку можете преузети на линку испод :
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/58597