ЈКП Градитељ – Србобран

Јавне набавке

ЈНМВ 17/2019 Јавна набавка радови на редовном одржавању хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације на територији општине Србобран

Одлука о додели уговора Обавештење о продужењу рока Измена конкурсне документације бр. 1 Појашњење конкурсне документације број 1 Конкурсна документација Позив за подношење понуда

ЈН 11/2019 Реконструкција водоводне мреже са свим објектима у делу насеља Надаљ (улице Др Лазара Ракића, од улице Свети Сава до улице Браће Мажића, улицу Земљорадничку, од улице Свети Сава до улице Вука Караџића, улицу Светозара Милетића од улице Земљорадничка до улице Др. Лазара Ракића те улицу Вука Караџића, од улице Земљорадничка до улице Др. Лазара Ракића) на катастарским парцелама: 1422,1415,1430,1429 КО Надаљ 1

Обавештење о закљученом уговору Одлука о додели уговора Појашњење конкурсне документације број 1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Измена конкурсне документације Конкурсна документација Позив за подношење понуда

ЈНМВ 14/2019 Одржавање атарских путева

Обавештење о закљученом уговору Одлука о додели уговора Обавештење о продужењу рока II Конкурсна документација II пречишћен текст Појашњење конкурсне документације број 2 Појашњење конкурсне документације број 1 Обавештење о продужењу рока Конкурсна документација – пречишћен тескт Конкурсна документација Позив…

ЈН 9/2019 Додатни радови – Извођење радова на инвестиционом одржавању простора за привремено заузеће јавне површине „Мала пијаца“

Обавештење о закљученом уговору Одлука о додели уговора Измена конкурсне документације бр. 3 Измена конкурсне документације бр. 2 Појашњење конкурсне документације број 1 Измена конкурсне документације бр. 1 Конкурсна документација Позив за подношење понуда

ЈН 10/2019 Изградња објекта месне заједнице Надаљ

Обавештење о закљученом уговору Одлука о додели уговора Појашњење конкурсне документације број 3 Обавештење о продужењу рока 2 Измена конкурсне документације бр. 1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Конкурсна документација – пречишћен текст Појашњење конкурсне документације бр. 2…