ЈКП Градитељ – Србобран

Јавне набавке

ЈНМВ 7/2020 Одржавање зеленила на гробљима и машинско и ручно кошење траве на територији општине Србобран

Обавештење о закљученом уговору Одлука о додели уговора Обавештење о продужењу рока Измена конкурсне документације број 1 Конкурсна документација Позив за подношење понуда

ЈНМВ 4/2020 Јавна набавка електричне енергије за сопствену потрошњу ЈКП Градитеља

Обавештење о закљученом уговору Одлука о додели уговора Измена конкурсне документације Појашњење конкурсне документације број 1 Конкурсна документација Позив за подношење понуда

ЈНМВ 3/2020 Услуге надзорa и даљинског управљања системима техничке заштите – 24ч мониторинг

Обавештење о закљученом уговору Одлука о додели уговора Појашњење конкурсне документације број 1 Конкурсна документација Позив за подношење понуда

ЈНМВ 2/2020 Набавка канцеларијског материјала

Обавештење о закљученом уговору Одлука о додели уговора Обавештење о продужењу рока Измена конкурсне документације Појашњење конкурсне документације број 1 Конкурсна документација Позив за подношење понуда

ЈН 1/2020 Набавка горива за потребе возила и радних машина

Обавештење о закљученом уговору Одлука о додели уговора Измена конкурсне документације Појашњење конкурсне документације број 1 Конкурсна документација Позив за подношење понуда