ЈКП Градитељ – Србобран

Јавне набавке

ЈН 15/2018 Санација чворишта на водоводној мрежи у насељу Надаљ

Измена конкурсне документације, ЈН број 15-2018 Измена конкурсне документације, ЈН 15-2018.-2 Појашњење конкурсне документације ЈН 15-2018 Санација чворишта на водоводној мрежи у насељу Надаљ 15-2018 Позив за подношење понуда

ЈН 9/2018 Одржавање јавне расвете на територији општине Србобран

ЈН 9/2018 Одржавање јавне расвете на територији општине Србобран Конкурсна документација – јавна расвета 09-2018-1 Позив за подношење понуде – јавна расвета Одлука о додели уговора – 09-2018 Обавештење о закљученом уговору 09-2018

ЈН 8/2018 Одржавање семафора на територији општине Србобран

ЈН 8/2018 Одржавање семафора на територији општине Србобран Конкурсна документација – семафори 08-2018 Позив за подношење понуда – семафори 08-2018 Одлука о додели уговора – 08-2018 Обавештење о закљученом уговору 08-2018

ЈНМВ 7/2018 – Набавка електроматеријала за потребе одржавања јавне расвете на територији општине Србобран

ЈНМВ 7/2018 Набавка електроматеријала за потребе одржавања јавне расвете на територији општине Србобран Конкурсна ел.материјал 07-2018 Позив за подношење понуде 07-2018-2 Одлука о додели уговора – 07-2018 Обавештење о закљученом уговору 07-2018

Јавна набавка 6/2018 – Одржавање зеленила на гробљима и машинском и ручно косење траве на територији општине Србобран

Одржавање зеленила на гробљима и машинском и ручно косење траве на територији општине Србобран Конкурсна ЈН 6-2018 Позив за ЈН 6-2018 Одлука о додели уговора – 06-2018 Обавештење о закљученом уговору 06-2018