ЈКП Градитељ – Србобран

Јавне набавке

ЈН 28/2018 Извођење радова на инвестиционом одржавању простора за привремено заузеће јавне површине „Мала пијаца“

Одлука о додели уговора Појашњење конкурсне документације број 2 Појашњење конкурсне документације број 1 Конкурсна документација Позив за подношење понуда