ЈКП Градитељ – Србобран

Јавне набавке

ЈН 1/2020 Набавка горива за потребе возила и радних машина

Обавештење о закљученом уговору Одлука о додели уговора Измена конкурсне документације Појашњење конкурсне документације број 1 Конкурсна документација Позив за подношење понуда

ЈН 21/2019 Реконструкција водоводне мреже у улици Петра Драшина и улици Браће Пантић у Надаљу

Обавештење о закљученом уговору Одлука о додели уговора Обавештење о продужењу рока Измена конкурсне документације број 1 Појашњење конкурсне документације број 1 Конкурсна документација Позив за подношење понуда

ЈНМВ 17/2019 Јавна набавка радови на редовном одржавању хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације на територији општине Србобран

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Одлука о додели уговора Одлука о наставку поступка Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Одлука о додели уговора Обавештење о продужењу рока Измена конкурсне документације бр. 1 Појашњење конкурсне документације број 1…

ЈН 11/2019 Реконструкција водоводне мреже са свим објектима у делу насеља Надаљ (улице Др Лазара Ракића, од улице Свети Сава до улице Браће Мажића, улицу Земљорадничку, од улице Свети Сава до улице Вука Караџића, улицу Светозара Милетића од улице Земљорадничка до улице Др. Лазара Ракића те улицу Вука Караџића, од улице Земљорадничка до улице Др. Лазара Ракића) на катастарским парцелама: 1422,1415,1430,1429 КО Надаљ 1

Обавештење о закљученом уговору Одлука о додели уговора Појашњење конкурсне документације број 1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Измена конкурсне документације Конкурсна документација Позив за подношење понуда