ЈКП Градитељ – Србобран

Јавне набавке

ЈН 28/2018 Извођење радова на инвестиционом одржавању простора за привремено заузеће јавне површине „Мала пијаца“

ЈНМВ 26/2018 Бушење и опремање бунара на изворишту Поповача у Србобрану

ЈН 22/2018 Реконструкција водоводне мреже у улици Светог Саве и улици др Лазара Ракића