ЈКП Градитељ – Србобран

Јавне набавке

ЈН 9/2019 Додатни радови – Извођење радова на инвестиционом одржавању простора за привремено заузеће јавне површине „Мала пијаца“

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЈАЧАНОЈ ОДОРИЗАЦИЈИ ПРИРОДНОГ ГАСА У ТУРИЈИ

Поштовани корисници, обавештавамо вас да је у четвртак 13.06.2019.године у од 09:00 сати извршена појачана одоризација природног гаса на мерној станици „Широка потрошња Турија“ (МРС „ШП ТУРИЈА“) ради проналажења евентуалних места цурења гаса. Молимо вас да уколико осетите мирис гаса било на својим инсталацијама, било на улици одмах обавестите дежурног радника Голубски Нестора на телефон 064/809 40 60 или JKH „Градитељ“ на телефон 021/ 730 158.

Обавештење о појачаној одоризацији природног гаса у Турији

Обавештење о почетку радова у улици Дожа Ђерђа

Обавештење грађанима Општине Србобран:
Као управљачи локалних путева и улица у Општини Србобран – JKП,, Градитељ“ Србобран обавештава грађане Општине Србобран да ћe због радова на рекохструкцији саобраћајнице дела улице Дожа Ђерђа ( од улице Туријска до краја улице према истоку ) бити обустављен саобраћај. у наведеном делу улице те да грађани користе алтернативне правце кретања, у периоду од 13.06.2019 до 13.07.2019. године ( 30 дана ).
Хвала на разумевању

Обавештење

Обавештење о привременој обустави испоруке воде у Надаљу

Обавештавају се становници насељеног места Надаљ да ће због планираних радова на реконструкцији водоводне мреже бити обустављена испорука воде дана 03.06.2019. године (понедељак) у периоду од 7 до 12 часова у читавом насељу. Захваљујемо на разумевању.

в.д. директор Ђорђе Радетић

 

Обавештење о привременој обустави испоруке воде

 

ОГЛАС О ЈАВНОЈ ЛИЦИТАЦИЈИ ЗА ПРОДАЈУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ЈКП “ГРАДИТЕЉ“ СРБОБРАН – ДРУГА ЛИЦИТАЦИЈА

На основу Решења број 932/2019 од 13.05.2019. године, Комисија за процену вредности и продају расходованих основних срестава Јавног комуналног предузећа “Градитељ“ Србобран, дана 29.05.2019. године, расписује:
ОГЛАС О ЈАВНОЈ ЛИЦИТАЦИЈИ ЗА ПРОДАЈУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ЈКП “ГРАДИТЕЉ“ СРБОБРАН

1.На другој јавној лицитацији која ће се одржати дана 04.06.2019. године са почетком у 10,00 часова у просторијама ЈКП “Градитељ“ Србобран у Србобрану у улици Доситеја Обрадовића 2, извршиће се продаја основних средстава ЈКП“Градитељ“Србобран и то:

Основно средство                                                                                              почетна цена
1.Возило марке Застава тип Скала 1,1 Поли т.н.г.                                         17.500,00 дин.
2.Возило марке Фиат модел Дукато                                                                45.500,00 дин.

2. Сва заинтересована лица могу извршити увид у стање основних средстава која ће се продавати на лицитацији, у периоду од 29.05.2019.- 03.06.2019. године у времену од 10,00 до 12,00 часова, а оба возила која су предмет лицитације ( која су неисправна и нерегистрована) налазе на економском дворишту ЈКП “Градитељ“ Србобран у улици Лазе Костића бб.
3. Почетна цена је утврђена без пореза на додату вредност који се зарачунава на излицитирану цену.
4. Један учесник лицитације може лицитирати више основних средстава.
5. Пријаве се подносе усмено на дан одржавања лицитације.
6. Основна средства продају се у виђеном стању
7. Основно средство ће се продати учеснику лицитације који понуди највећи износ за то средство.
8. Поступак јавне лицитације спровешће Комисија за процену вредности и продају основних средстава ЈКП “Градитељ“ Србобран.
9. Овај оглас ће се објавити на огласној табли ЈКП “Градитељ“ Србобран, веб сајту Општине Србобран, ЈКП“Градитељ“Србобран и србобранданас.рс.
10. Сва обавештења у вези са расписаним Огласом о јавној лицитацији могу се добити у просторијама ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ГРАДИТЕЉ“ СРБОБРАН, Доситеја Обрадовића 2 Србобран или на телефон: 021/730-158 или 021/731-012, сваког радног дана у периоду од 29.05.2019.-03.06.2019. године у времену од 8,00 до 13,00 часова.

OGLAS O DRUGOJ JAVNOJ LICITACIJI ZA VOZILA ZASTAVA I FIAT DUKATO

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИВРЕМЕНOЈ ОБУСТАВИ ИСПОРУКЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ПОТРОШАЧИМА У ТУРИЈИ

Поштовани корисници, обавештавамо вас да ћe у четвртак 30.05.2019. године у времену од 08:00 до 14:00 часова бити обустављена испоруку природног гаса на мерној станици „Широка потрошња Турија“ (МРС „ШП ТУРИЈА“) због извођења неопходних радова. Потрошачи у Србобрану ћe имати нормално испоруку гаса. Молимо вас да тога дана прилагодите режим рада у складу са предвиђеном привременом обуставом испоруке природног гаса или извршите прелазак на алтернативни енергент уколико имате такву могућност.

obaveštenje o privremenoj obustavi isporuke prirodnog gasa potr

Оглас о јавној лицитацији

На основу Решења број 932/2019 од 13.05.2019. године, Комисија за процену вредности и продају расходованих основних срестава Јавног комуналног предузећа “Градитељ“ Србобран, дана 15.05.2019. године, расписује:
ОГЛАС О ЈАВНОЈ ЛИЦИТАЦИЈИ ЗА ПРОДАЈУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ЈКП “ГРАДИТЕЉ“ СРБОБРАН

1.На јавној лицитацији која ће се одржати дана 24.05.2019. године са почетком у 10,00 часова у просторијама ЈКП “Градитељ“ Србобран у Србобрану у улици Доситеја Обрадовића 2, извршиће се продаја основних средстава ЈКП“Градитељ“Србобран и то:

Основно средство                                                                                              почетна цена
1.Возило марке Застава тип Скала 1,1 Поли т.н.г.                                         25.000,00 дин.
2.Возило марке Фиат модел Дукато                                                                65.000,00 дин.

2. Сва заинтересована лица могу извршити увид у стање основних средстава која ће се продавати на лицитацији, у периоду од 16.05.2019.- 23.05.2019. године у времену од 10,00 до 12,00 часова, а оба возила која су предмет лицитације ( која су неисправна и нерегистрована) налазе на економском дворишту ЈКП “Градитељ“ Србобран у улици Лазе Костића бб.
3. Почетна цена је утврђена без пореза на додату вредност који се зарачунава на излицитирану цену.
4. Један учесник лицитације може лицитирати више основних средстава.
5. Пријаве се подносе усмено на дан одржавања лицитације.
6. Основна средства продају се у виђеном стању
7. Основно средство ће се продати учеснику лицитације који понуди највећи износ за то средство.
8. Поступак јавне лицитације спровешће Комисија за процену вредности и продају основних средстава ЈКП “Градитељ“ Србобран.
9. Овај оглас ће се објавити на огласној табли ЈКП “Градитељ“ Србобран, веб сајту Општине Србобран, ЈКП“Градитељ“Србобран и србобранданас.рс.
10. Сва обавештења у вези са расписаним Огласом о јавној лицитацији могу се добити у просторијама ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ГРАДИТЕЉ“ СРБОБРАН, Доситеја Обрадовића 2 Србобран или на телефон: 021/730-158 или 021/731-012, сваког радног дана у периоду од 16.05.2019.-23.05.2019. године у времену од 8,00 до 13,00 часова.

 

ПАР РЕЧИ О ГРАДИТЕЉУ

ЈКП „Градитељ“ основала је Локална самоуправа 22.11.1965. године. Током свог постојања предузеће је обављало разне делатности, да би данас ЈКП „Градитељ“ било комунално предузеће са највећим обимом посла у Србији.

Претежна делатност ЈКП „Градитељ“ је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Поред тога Предузеће обавља и низ других делатности, као што су: дистрибуција гаса и топлотне енергије, делатност пружања услуга аутобуске станице, управљање пијацама, пружање услуга сахрањивања и продаја погребне опреме, одношење комуналног отпада, одржавање хигијене ужег центра града, одржавање јавних зелених површина, одржавање путева и тротоара, зимска служба, одржавање јавне расвете и светлосне сигнализације, зоохигијена и многе друге делатности.

Поред великог обима и разноликости посла у Градитељу је запослено 59 радника, од тога 11 са високом стручном спремом, што је мање него пре 15 година када је био далеко мањи обим посла у односу да данашње време.

Обновљен је возни парк, набављено је возило које грађанима по цени од 153 динара доноси и односи контејнер од 5 кубика за кабасти отпад и шут. Уређене су капеле у свим местима, постављена ограда око православног гробља у Србобрану, ископани и опремљени нови бунаре за пијаћу воду, санирано и пошумљено старо сточно гробље и још много тога.

По званичним подацима Комдела (Пословно удружење комуналних предузећа) ЈКП „ Градитељ“ је међу предузећима са најнижом ценом услуга.

Током прошлих зима није било обуставе испоруке природног гаса и топлотне енергије, а евентуалне хаварије су саниране у кратком року.

Такође, док су околне општине у летњем периоду остајале без воде у нашој општини тих проблема није било.

Градитељ све своје обавезе измирује на време, а због константног проблема у наплати грађанима је омогућено да путем репрогама на што лакши начин измире своје обавезе.

Све наведено указује да је Градитељ модерно, добро организовано предузеће које се труди да грађанима пружи што квалитетнији ниво услуга.

Посебно треба грађанима нагласити да за кабасти отпад и шут могу по цени од 153 динара наручити контејнер од 5 кубика на телефон 730-158.

Моле грађани да угинуле животиње не односе на старо сточно гробље које је очишћено, санирано и пошумљено. У сарадњи са локалном самоуправом омогућено је да фирма Еко Вет из Врбаса бесплатно односи угинућа. Потребно је назвати телефонски број 063-436 337, како би се пријавило угинуће и возило поменуте фирма бесплатно долази на пријављену адресу по угинуће.

 Руководилац ком. сектора Ђорђе Дебељачки