ЈКП Градитељ – Србобран

Директор

Биографија Директора ЈКП „Градитељ“

Милош Јовановић

Извршни директор

мр Дарко Ненезић – Извршни директор

Рођен 1955. године у Подгорици

Завршио Економско -правни факултет у Новом Саду, по занимању магистар економских наука

Радно искуство стекао у

– ПИК Бечеј – помоћник стечајног управника и руководилац сектора набавке,

– Научни иннститут за ветеринарство Нови Сад – помоћник директора за финансијске послове

– ДТД Рибарство – директор трговине и финансијски директор

– Лука Нови Сад – генерални директор