ЈКП Градитељ – Србобран

Директор

Биографија Директора ЈКП „Градитељ“

Милош Јовановић

Рођен 03.10.1981 год. у Србобрану

Завршио Факултет за менаџмент у Сремским Карловцима на студијском програму Стратегијски менаџмент са просеком 8,12 и стекао звање дипломирани менаџер.

Радно искуство стекао у

– А.Д. ”Неопланта” Нови Сад – в.д. шеф транспорта,

– ЈКП ”Чистоћа” Нови Сад

Извршни директор

мр Дарко Ненезић – Извршни директор

Рођен 1955. године у Подгорици

Завршио Економско -правни факултет у Новом Саду, по занимању магистар економских наука

Радно искуство стекао у

– ПИК Бечеј – помоћник стечајног управника и руководилац сектора набавке,

– Научни иннститут за ветеринарство Нови Сад – помоћник директора за финансијске послове

– ДТД Рибарство – директор трговине и финансијски директор

– Лука Нови Сад – генерални директор