ЈКП Градитељ – Србобран

Надзорни одбор

Владимир Николић – председник надзорног одбора

Рођен 24. Априла 1961, године у Зрењанину

Завршио је Економски факултет у Суботици, одељење у Новом Саду 1985. Године
По образовању је дипломирани економиста, тренутно запослен као ВД директор Дома културе Србобран.  Живи у Србобрану, отац двоје деце.

Живојин Попглигорин – члан надзорног одбора

Рођен у Србобрану 13.јуна 1954.год. Основну школу “Петар Драпшин“, завршио у Турији 1969.год., а гимназију “Светозар Милетић“ у Србобрану 1973. год. Правни факултет у Новом Саду завршио и дипломирао 12. септембра 1977. год. а правосудни испит, положио 29. јуна 1979. год.

Након завршетка Правног факултета, запослио се у Јавно правобранилаштво Општине Србобран,  а 15. априла 1978. год. именован за в.д. Јавног правобраниоца, а након положеног правосудног испита, изабран за Јавног правобраниоца Општине Србобран.

На тој функцији остао до 9. јануара 1981. год. када je отишао на одслужење војног рока, у Билеће, у школу резервних  официра.

Након повратка из војске од 1. децембра 1981. год. именован je за председника Општинске комисије за изборе, а од 15.маја 1982. год. изабран је за секретара Извршног већа Општине Србобран, на којој функцији је остао до 6. октобра 1983. год. када је отворио адвокатску канцеларију, која је и данас активна. Као резервни официр, учествовао сам у ратним операцијама, тадашње ЈНА.

Немања Мацура – члан надзорног одбора

Занимање – дипломирани инжењер грађевинарства Запослен у ЈКП „Градитељ“ као руководилац службе водовода и канализације у периоду 2009- 2017.
Године Тренутно радно место – Технички руководилац сектора водовода и канализације Члан надзорног одбора из реда запослених у ЈКП „Градитељ“-у у мандату 2013 до данас.