ЈКП Градитељ – Србобран

Надзорни одбор

Владимир Николић – председник надзорног одбора

Рођен 24. Априла 1961, године у Зрењанину

Завршио је Економски факултет у Суботици, одељење у Новом Саду 1985. Године
По образовању је дипломирани економиста, тренутно запослен у ЈП „Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица као интерни ревизор Живи у Србобрану, отац двоје деце.

Јован Перовић – члан надзорног одбора

Рођен 16.02.1962. године
Живи у Србобрану, отац двоје деце.
Завршио СШУП у Сремској Каменици и ВШУП у Земуну Факултет безбедности у Београду. Обављао послове полицијског службеника, радника криминалне полиције по општем привредном криминалу, као помоћник и заменик командира ПС, начелник за израду и развој наставног плана и програма COPO – Управа за образовање МУП-а у звању потпуковник МУП-а Пензионер од 2015. године

Немања Мацура – члан надзорног одбора

Занимање – дипломирани инжењер грађевинарства Запослен у ЈКП „Градитељ“ као руководилац службе водовода и канализације у периоду 2009- 2017.
Године Тренутно радно место – Технички руководилац сектора водовода и канализације Члан надзорног одбора из реда запослених у ЈКП „Градитељ“-у у мандату 2013 до данас.