ЈКП Градитељ – Србобран

ЈНМВ 7/2018 – Набавка електроматеријала за потребе одржавања јавне расвете на територији општине Србобран

ЈНМВ 7/2018 Набавка електроматеријала за потребе одржавања јавне расвете на територији општине Србобран Конкурсна ел.материјал 07-2018 Позив за подношење понуде 07-2018-2 Одлука о додели уговора – 07-2018 Обавештење о закљученом уговору 07-2018

Јавна набавка 6/2018 – Одржавање зеленила на гробљима и машинском и ручно косење траве на територији општине Србобран

Одржавање зеленила на гробљима и машинском и ручно косење траве на територији општине Србобран Конкурсна ЈН 6-2018 Позив за ЈН 6-2018 Одлука о додели уговора – 06-2018 Обавештење о закљученом уговору 06-2018

ЈН 10/2018 Одржавање и уређење цветних и зелених површина на територији општине Србобран

ЈН 10/2018 Одржавање и уређење цветних и зелених површина на територији општине Србобран Конкурсна – Одржaвање цветних и зелених површина ЈН 10-2018-1 Позив за подношење понуде одржавање зелених површина Одлука о додели уговора – 10-2018 Обавештење о закљученом уговору 10-2018…

Јавна набавка 5/2018 – Набавка аутоподизача контејнера

Додељује се уговор понуђачу „МД КОМЕРЦ“ ДОО НОВИ САД, Булевар Европе 23, 21000 Нови Сад, ПИБ: 102920942 МБ: 08789886 који је у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. 5/2018 Набавка аутоподизача контејнера, доставио најповољнију понуду. Одлука о додели уговора…

Обавештење о одношењу комуналног отпада

Обавештавају се корисници комуналних услуга ЈКП ”Градитељ”, да служба за одношење комуналног отпада због новогодишњих празника неће радити у понедељак 01.01.2018. и у уторак 02.01.2018. године.

ЈН 16/2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Нови рок за подношење понуда је: 25.12.2017. године до 11 часова на адресу Јавно комунално предузеће ”Градитељ” Србобрам, Доситеја Обрадовића 2, 21480 Србобран Obavestenje o produzenju roka 16-2017

Одкула о додели уговора Јн 16/2017

Додељује се уговор понуђачу „БОМ ТРАДЕ“ ДОО, улица др Светислава Касапиновића бр 3, 21000 Нови Сад који је у поступку јавне набавке мале вредности ЈН бр. 16/2017 Набавка индустријске соли за путеве, доставио најповољнију понуду. Одлука о додели уговора –…