ЈКП Градитељ – Србобран

ЈН 15/2021 Поступак избора приватног партнера за реализацију Пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, реконструкцију, односно рехабилитацију и одржавање локалне путне инфраструктуре и других објеката нискоградње (аутобуских стајалишта, паркинг места и сл.), са пратећим радовима у општини Србобран са јавним плаћањем

Документацију за јавну набавку можете преузети на линку испод : https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/42017

Оглас о јавној лицитацији за давање у резервацију продајних места на пијацама

Поштовани на овом линку можете преузети оглас о јавној лицитацији за давање у резервацију продајних места на пијацама за насељена места Општине Србобран: Притиском на овај линк можете преузети оглас