ЈКП Градитељ – Србобран

ЈН 9/2018 Одржавање јавне расвете на територији општине Србобран

ЈН 9/2018 Одржавање јавне расвете на територији општине Србобран Конкурсна документација – јавна расвета 09-2018-1 Позив за подношење понуде – јавна расвета Одлука о додели уговора – 09-2018 Обавештење о закљученом уговору 09-2018

ЈН 8/2018 Одржавање семафора на територији општине Србобран

ЈН 8/2018 Одржавање семафора на територији општине Србобран Конкурсна документација – семафори 08-2018 Позив за подношење понуда – семафори 08-2018 Одлука о додели уговора – 08-2018 Обавештење о закљученом уговору 08-2018

ЈНМВ 7/2018 – Набавка електроматеријала за потребе одржавања јавне расвете на територији општине Србобран

ЈНМВ 7/2018 Набавка електроматеријала за потребе одржавања јавне расвете на територији општине Србобран Конкурсна ел.материјал 07-2018 Позив за подношење понуде 07-2018-2 Одлука о додели уговора – 07-2018 Обавештење о закљученом уговору 07-2018

Јавна набавка 6/2018 – Одржавање зеленила на гробљима и машинском и ручно косење траве на територији општине Србобран

Одржавање зеленила на гробљима и машинском и ручно косење траве на територији општине Србобран Конкурсна ЈН 6-2018 Позив за ЈН 6-2018 Одлука о додели уговора – 06-2018 Обавештење о закљученом уговору 06-2018

ЈН 10/2018 Одржавање и уређење цветних и зелених површина на територији општине Србобран

ЈН 10/2018 Одржавање и уређење цветних и зелених површина на територији општине Србобран Конкурсна – Одржaвање цветних и зелених површина ЈН 10-2018-1 Позив за подношење понуде одржавање зелених површина Одлука о додели уговора – 10-2018 Обавештење о закљученом уговору 10-2018…

Јавна набавка 5/2018 – Набавка аутоподизача контејнера

Додељује се уговор понуђачу „МД КОМЕРЦ“ ДОО НОВИ САД, Булевар Европе 23, 21000 Нови Сад, ПИБ: 102920942 МБ: 08789886 који је у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. 5/2018 Набавка аутоподизача контејнера, доставио најповољнију понуду. Одлука о додели уговора…