ЈКП Градитељ – Србобран

Обавештење корисницима комуналних услуга ЈКП Градитељ

Моле се корисници комуналних услуга и гаса који имају неизмирене обавезе према ЈКП „Традитељ“ Србобран, да своје дуговање по опоменама измире најкасније до 22.09.2019. године. У противном, почев од 23.09.2019. године, бићемо принуђени да дужницима обуставимо даље вршење наших услуга…

ЈН 11/2019 Реконструкција водоводне мреже са свим објектима у делу насеља Надаљ (улице Др Лазара Ракића, од улице Свети Сава до улице Браће Мажића, улицу Земљорадничку, од улице Свети Сава до улице Вука Караџића, улицу Светозара Милетића од улице Земљорадничка до улице Др. Лазара Ракића те улицу Вука Караџића, од улице Земљорадничка до улице Др. Лазара Ракића) на катастарским парцелама: 1422,1415,1430,1429 КО Надаљ 1

Обавештење о закљученом уговору Одлука о додели уговора Појашњење конкурсне документације број 1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Измена конкурсне документације Конкурсна документација Позив за подношење понуда

Обавештење – повремени прекиди у снабдевању гасом у Србобрану

Обавештавају се корисници да ће због планираних радова на одржаванју дистрибутивне гасне мреже долазити до повремених прекида у снабдеванју гасом у Србобрану, у терминима између 8:00 и 15:00 часова, радним данима у периоду од 18.09. до 27.09.2019. године. Обавештење, повремени…

ЈНМВ 14/2019 Одржавање атарских путева

Обавештење о закљученом уговору Одлука о додели уговора Обавештење о продужењу рока II Конкурсна документација II пречишћен текст Појашњење конкурсне документације број 2 Појашњење конкурсне документације број 1 Обавештење о продужењу рока Конкурсна документација – пречишћен тескт Конкурсна документација Позив…

ЈН 9/2019 Додатни радови – Извођење радова на инвестиционом одржавању простора за привремено заузеће јавне површине „Мала пијаца“

Обавештење о закљученом уговору Одлука о додели уговора Измена конкурсне документације бр. 3 Измена конкурсне документације бр. 2 Појашњење конкурсне документације број 1 Измена конкурсне документације бр. 1 Конкурсна документација Позив за подношење понуда

ЈН 10/2019 Изградња објекта месне заједнице Надаљ

Обавештење о закљученом уговору Одлука о додели уговора Појашњење конкурсне документације број 3 Обавештење о продужењу рока 2 Измена конкурсне документације бр. 1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Конкурсна документација – пречишћен текст Појашњење конкурсне документације бр. 2…

ПРАВИЛНИК О НАКНАДИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Поштовани купци природног гаса, Овим вас обавештавамо да је, на основу Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“ , број 95 од 8.12.2018.), донет Правилник о обрасцу пријаве евиденције обвезника накнаде за унапређење енергетске ефикасности („Службени гласник…