ЈКП Градитељ – Србобран

Обавештење о обустави саобраћаја

Као управљачи општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији општине Србобран обавештавамо грађане да ћe због планираних радова на замени постојећег нафтовода који је лоциран у бетонском каналу моста на Криваји у Турији, доћи до обуставе caoбpaћaja у периоду…

ЈН 21/2019 Реконструкција водоводне мреже у улици Петра Драшина и улици Браће Пантић у Надаљу

Обавештење о закљученом уговору Одлука о додели уговора Обавештење о продужењу рока Измена конкурсне документације број 1 Појашњење конкурсне документације број 1 Конкурсна документација Позив за подношење понуда

ЈНМВ 17/2019 Јавна набавка радови на редовном одржавању хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације на територији општине Србобран

Обавештење о обустави поступка Одлука о обустави поступка Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2 Одлука о додели уговора 2 Одлука о наставку поступка 2 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Одлука о додели уговора Одлука о наставку…

Обавештење корисницима комуналних услуга ЈКП Градитељ

Моле се корисници комуналних услуга и гаса који имају неизмирене обавезе према ЈКП „Традитељ“ Србобран, да своје дуговање по опоменама измире најкасније до 22.09.2019. године. У противном, почев од 23.09.2019. године, бићемо принуђени да дужницима обуставимо даље вршење наших услуга…