ЈКП Градитељ – Србобран

ЈНМВ 7/2020 Одржавање зеленила на гробљима и машинско и ручно кошење траве на територији општине Србобран

Обавештење о закљученом уговору Одлука о додели уговора Обавештење о продужењу рока Измена конкурсне документације број 1 Конкурсна документација Позив за подношење понуда

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ САОБРАЋАЈА

Као управљачи општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији Општине Србобран обавештавамо грађане да ћe због планираних радова на замени постојећег нафтовода који је лоциран у бетонском каналу моста на Криваји у Турији, доћи до обуставе caoбpaћaja у nериоду…

ЈНМВ 4/2020 Јавна набавка електричне енергије за сопствену потрошњу ЈКП Градитеља

Обавештење о закљученом уговору Одлука о додели уговора Измена конкурсне документације Појашњење конкурсне документације број 1 Конкурсна документација Позив за подношење понуда

ОБАВЕШТЕЊЕ: ПРИВРЕМЕНА ОБУСТАВА ГРЕЈАЊА У ЧЕТВРТАК

Обавештавају се корисници даљинског система грејања који су повезани на Србобранску топлану да због најављених радова на електромрежи неће бити грејања у четвртак ( 13.02.2020.године ) у периоду од 09 до 13 часова. Обавештење ГРАДИТЕЉ    

ЈНМВ 3/2020 Услуге надзорa и даљинског управљања системима техничке заштите – 24ч мониторинг

Обавештење о закљученом уговору Одлука о додели уговора Појашњење конкурсне документације број 1 Конкурсна документација Позив за подношење понуда

ЈНМВ 2/2020 Набавка канцеларијског материјала

Обавештење о закљученом уговору Одлука о додели уговора Обавештење о продужењу рока Измена конкурсне документације Појашњење конкурсне документације број 1 Конкурсна документација Позив за подношење понуда

ЈН 1/2020 Набавка горива за потребе возила и радних машина

Обавештење о закљученом уговору Одлука о додели уговора Измена конкурсне документације Појашњење конкурсне документације број 1 Конкурсна документација Позив за подношење понуда